SZKOLENIOWA

Cykl imprez targowo-konferencyjnych KCM Clinic S.A

Szanowni Państwo,

KCM Clinic S.A. ma przyjemność zaprosić właścicieli i zarządzających placówkami medycznymi wraz z zagranicznymi pośrednikami turystyki medycznej na cykl konferencji poświęconych nawiązywaniu efektywnej współpracy w zakresie turystyki medycznej.

Konferencje dotyczyć będą rynków, z których KCM Clinic pozyskuje i obsługuje pacjentów od 2009 roku:

Rosja

Ukraina

Białoruś

Gruzja

Kazachstan

Arabia Saudyjska

Oman

Kuwejt

Katar

Bahrain

RPA

USA

UK

Irlandia

Islandia

Niemcy

Seminarium prowadzone przez Dział Zagraniczny KCM Clinic ma na celu przygotowanie obu stron do podjęcia wzajemnie satysfakcjonującej współpracy. Zarządzający polską kliniką dowiedzą się:

- jakie kanały pozyskania pacjenta są efektywne dla danego rynku?

- w jakie działania marketingowe warto inwestować?

- jak skonstruować ofertę dla pacjentów z danego rynku?

- jaką strategię pricingową przyjąć?

- jak zbudować dobry pakiet usług?

- jak przygotować Państwa dział sprzedaży oraz personel kliniki na przyjęcie pacjentów z danego rynku?

- jak powinny wyglądać standardowe wzory umów zawierane z pacjentami z danego rynku?

Zagraniczni pośrednicy turystyki medycznej z kolei dowiedzą się:

- Jak wygląda współpraca w zakresie turystyki medycznej z polskimi klinikami i szpitalami?

- Jakie regulacje prawne prawa polskiego mogą dotyczyć bezpośrednio pacjentów zagranicznych?

- Jaka jest rola Rzecznika Praw Pacjenta w polskim systemie prawnym oraz w jaki sposób pacjenci zagraniczni mogą korzystać z jego ochrony?

- Jakie elementy powinny zostać uwzględnione w umowie z polską kliniką i szpitalem?

- Jak wygląda proces pozyskiwania wizy Schengen dla pacjentów zagranicznych leczonych w polskiej klinice?

- Jak przygotowani powinni być pacjenci przed podjęciem leczenia w polskiej klinice?

- Do jakich klinik i szpitali pacjenci mogą być referowani na follow up po zabiegu w kraju macierzystym?

- Na jakie najczęstsze zapytania i obawy pacjentów podróżujących na leczenie do Polski powinien być przygotowany pośrednik?

Konferencje dotyczące turystyki medycznej to znakomity sposób, aby w efektywny sposób nawiązać współpracę z pośrednikami turystyki medycznej a także wymienić się doświadczeniami i nawiązać współpracę z innymi klinikami w Polsce zajmującymi się turystyką medyczną.

W zakres pakietu przy Państwa udziale w konferencji włączone są:

  • Stanowisko wystawiennicze Państwa kliniki - 2x2m2
  • Materiały drukowane oraz elektroniczne przekazywane Państwu podczas spotkania;
  • Certyfikat uczestnictwa w konferencji;
  • Wyżywienie uczestników konferencji przez cały czas jej trwania.

Koszt udziału w seminarium to 1400 PLN netto + 23% VAT od każdego uczestnika konferencji.

Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o kontakt z Działem Zagranicznym KCM Clinic S.A.:

koordynator@kcmclinic.pl

+48 533 375 353

« Usługi