Pacjent może wyrazić swoją opinię poprzez Ankiety Satysfakcji, które dostępne są bezpośrednio w KCM Clinic. Pacjent może również przekazać swoją opinię poprzez adres e-mail: rejestracja@kcmclinic.pl