Palec "zatrzaskujący" łac. tendovaginitis stenosans

Na czym polega schorzenie o nazwie „palec zatrzaskujący”?

Choroba polega na zaburzeniu płynności ruchów czynnego zginania i prostowania palców. Palec zostaje zablokowany i aby kontynuować ruch, pacjent musi wykonać specjalny wysiłek. Słyszalny trzask, połączony niekiedy z bólem, oznacza możliwość dokończenia przerwanego ruchu.

Jakich palców choroba dotyczy najczęściej?

Choroba dotyczyć może wszystkich palców ,najczęściej jednak kciuka. Dużą część chorych stanowią kobiety w ok.50 roku życia. Do blokowania ruchu palca dochodzi z powodu zakleszczenia pogrubiałego zapalnie ścięgna zginacza palca u wejścia do pochewki ścięgnistej.

Jak rozpoznać chorobę?

Choroba rozpoczyna się często od pojawienia się tkliwego guzka u podstawy palca po stronie dłoniowej. Z czasem dochodzi do bolesnych trzasków. W niektórych przypadkach może dojść do zupełnego zablokowania palca w zgięciu lub wyproście.

Czy należy leczyć operacyjnie?

Z dolegliwościami należy zwrócic się do lekarza specjalisty z zakresu ortopedii i traumatologii narządów ruchu, aby postawił właściwe rozpoznanie.
W początkowej fazie choroby, kiedy nie ma objawów "zatrzaskiwania", można podjąć próbę leczenia zachowawczego poprzez podanie miejscowo leku przeciwzapalnego.
W przypadku pojawienia się nieprzyjemnych "zatrzaskiwań" palca pozostaje leczenie operacyjne.

Na czym polega operacja?

Polega ona na przecięciu części pochewki ściegnistej i uwolnieniu ścięgien zginaczy.
Zabieg operacyjny może być wykonane w znieczuleniu miejscowym, trwa ok.10 min w trybie chirurgii 1 dnia. Po 7 dniach usuwamy szwy. Rehabilitacja zazwyczaj nie jest konieczna.

specjalista ortopeda Jarosław Dawiskiba

Oddział Ortopedyczny KCM Clinic