Kolonoskopia jest badaniem, które umożliwia obejrzenie śluzówki całego jelita grubego przy pomocy giętkiego optyczno–elektronicznego kolonoskopu. Wnętrze jelita oświetlane jest światłem przewodzonym w endoskopie światłowodami, a obraz z mikrokamery umieszczonej na końcu przewodu przekazywany jest na monitor telewizyjny. Kolonoskopia jest badaniem bezpiecznym, pozwalającym zbadać całe jelito grube, a w razie konieczności pobrać materiał do badań histopatologicznych.
Kiedy wykonać kolonoskopię?

Kololonoskopię wykonuje się:

  • jako badanie profilaktyczne jelita grubego,
  • u pacjentów, którzy mają lub mieli wcześniej usuwane polipy jelita grubego,
  • przed lub po niektórych zabiegach chirurgicznych,
  • do diagnostyki zaburzeń oddawania stolca lub krwawienia z odbytu
  • do diagnozowania zmian w śluzówce jelita powodowanych przez choroby zapalne jelita grubego.

Przygotowanie do badania:

Jelito grube musi być dokładnie wyczyszczone ze stolca przed konoloskopią. Przygotowanie polega na spożywaniu specjalnych preparatów czyszczących jelito grube, diecie płynnej, zażywaniu leków przeczyszczających i wykonaniu zaleconych lewatyw przed badaniem.

Kolonoskopia stanowi bardzo obiecującą metodę badania przesiewowego, gdyż pozwala nie tylko wcześnie wykrywać raka jelita grubego, ale również zapobiegać jego rozwojowi przez usuwanie zmian prekursorowych – gruczolaków. Skuteczność kolonoskopii przesiewowej, wyrażona zmniejszeniem zapadalności i śmiertelności z powodu raka jelita grubego, wymaga dokładnego oczyszczenia jelita ze zmian prekursorowych. Jakość kolonoskopii, mierzona odsetkiem wykrywanych gruczolaków, zależy w głównej mierze od dokładności i umiejętności endoskopisty. Warunkiem zwiększenia skuteczności kolonoskopii przesiewowej jest uświadomienie problemu jakości badania i wprowadzenie stałych programów jej monitorowania i weryfikacji.

autor: specjalista chirurg Artur Kobyłko,

Pracownia Gastroskopii KCM Clinic