W dniu badania, aż do chwili jego wykonania, zabrania się przyjmowania jakichkolwiek posiłków i picia płynów. Minimalny okres pozostania bez jedzenia i picia wynosi 8 godzin.

Osoby chorujące na cukrzycę powinny skonsultować z lekarzem sposób przygotowania do badania oraz poinformować o schorzeniu recepcję przychodni.