Na badania radiologiczne wymagane jest skierowanie ponieważ istnieje ustawowy obowiązek wykonywania badań radiologicznych wyłącznie na zlecenie lekarza. Jest to związane z narażeniem na promieniowanie rentgenowskie podczas wykonywania badania. Dodatkowym argumentem jest fakt, iż pacjent nie potrafi precyzyjnie stwierdzić  jakie zdjęcie należy wykonać aby ukazać ewentualnie występujące nieprawidłowości.