Jeśli pacjent spóźni się do 10 min to może zostać przyjęty za zgodą lekarza. W razie braku zgody lekarza, zostanie ustalony nowy termin wizyty.