Pacjenci niepełnoletni, zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, mogą korzystać z usług KCM Clinic, tylko pod opieką prawnego opiekuna.