Badanie EMG, czyli elektromiograficzne opiera się na rejestracji czynności elektrycznej mięśni, która związana jest ze zdolnością przenikania jonów sodu i potasu przez błonę komórki. Wskutek nierównomiernego rozmieszczenia tych jonów w obrębie komórki mięśniowej dochodzi do polaryzacji ładunku elektrycznego wnętrza komórki w stosunku do błony komórkowej.

Czemu służy badanie?

Elektromiografia jest jednym z podstawowych badań w rozpoznawaniu chorób mięśni i nerwów obwodowych. Badanie to pozwala ustalić lokalizację i charakter zmian patologicznych w mięśniach, oraz ocenić dynamikę procesu chorobowego. Potencjał polaryzacji, wynoszący w spoczynku około 80 mV, ulega zmianom w zależności od stanu czynnościowego mięśnia. Przy pomocy elektromiografów z użyciem elektrod igłowych rejestrowane są zmienne bioprądy z mięśni w spoczynku i podczas wysiłku.

Jakie są wskazania do badania?

Różnicowanie niedowładów pochodzenia mięśniowego, wykrywanie i różnicowanie niedowładów wywołanych uszkodzeniem nerwu obwodowego, ocena funkcji mięśni po urazach, zanik mięśni o nieznanej etiologii (przyczynie).

Jak przebiega badanie?

Przed badaniem, lekarz przeprowadza krótkie badanie neurologiczne sprawdzające układ nerwowy oraz mięśnie. Pacjent leży na łóżku przeznaczonym do badań, lekarz wkłuwa elektrodę w mięsień. Najpierw ocenia się mięsień w spoczynku. Podczas tej części badania, elektroda jest przemieszczana kilkakrotnie, tak aby różne odcinki mięśnia były zbadane. Następnie pacjent jest proszony o niewielkie napięcie mięśnia, a później napięcie z całej siły, podczas których prowadzi się kolejne badanie. Liczba mięśni, która będzie przebadana zależy od rodzaju dolegliwości z którymi pacjent się zgłosił oraz od wyników badań podczas przeprowadzania testu.

Czy badanie boli?

Pacjent może odczuwać ból podczas wkłuwania elektrody w mięsień. Podczas przeprowadzania testu może być też odczuwany dyskomfort. Badanie EMG nie jest akupunkturą lub metodą leczenia skóry. W jego trakcie nie są wstrzykiwane żadne substancje domięśniowo lub podskórnie.

Jakie jest zastosowanie elektromiografii?

Badania z wykorzystaniem elektromiografii powierzchniowej umożliwiają między innymi przeprowadzenie analizy zmęczenia mięśniowego na stanowisku pracy, na którym przez długi czas utrzymywana jest statyczna pozycja siedząca (np. stanowisko komputerowe) oraz ocenę obciążenia układu mieśniowo-szkieletowego w warunkach dynamicznych. Elektromiografia znajduje także zastosowanie w sporcie, pozwalając na uzyskanie parametrów potrzebnych np. do oceny techniki ruchu sportowca.

autor: specjalista neurolog Dariusz Mieleniewski

Pracownia EMG  KCM Clinic