Przed badaniem należy dokładnie umyć skórę wodą z mydłem. Nie należy stosować środków kosmetycznych (kremy, balsamy, olejki kosmetyczne).

Rano można zjeść posiłek i przyjąć wszystkie leki.

Zastrzeżenia:

  • Należy zachować, jeśli to możliwe, 24-godzinną przerwę w przyjmowaniu leków przeciwmiastenicznych.
  • W przypadku prowadzenia leczenia przeciwkrzepliwego (Acenokumarol, Sintrom, Warfarin) badanie igłowe mięśni jest przeciwskazane – jeśli lekarz kierujący uzna, że jest ono konieczne należy rozważyć okresową zmianę leku na preparaty heparyny.
  • Istnieje konieczność poinformowania osoby wykonującej badanie o posiadanym stymulatorze serca lub kardiowerterze – przed badaniem należy dokonać kontroli urządzenia.
  • Należy poinformować lekarza o chorobach przebiegających z zaburzeniami krzepliwości krwi (hemofilia).

Po badaniu nie ma żadnych przeciwskazań do powrotu do normalnej aktywności.