Poradnia chirurgii ogólnej

Lekarze specjaliści:

 • lek. med. Rafał Huras
  lek. med. Rafał Huras
  lek. med. Rafał Huras
  Godziny przyjęć:
  Specjalizacja:

  Specjalista chirurgii ogólnej

  Certyfikat Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich.

  uprawniający do samodzielnego wykonywania procedur endoskopowych w zakresie endoskopii diagnostycznej i edoskopii operacyjnej przewodu pokarmowego.

 • dr n. med. Ryszard Kamiński
  dr n. med. Ryszard Kamiński
  dr n. med. Ryszard Kamiński
  Godziny przyjęć:
  Specjalizacja:

  Specjalista chirurgii ogólnej

Zarejestruj się!

Cennik »

Cennik

konsultacja specjalisty chirurga ogólnego

dermatoskopia

anoskopia

zabieg usunięcia lub wymiany drenu

iniekcja leku krótkotrwała dożylna  (bez ceny leku)

iniekcja leku domięsniowa (bez ceny leku)

iniekcja leku podskórna (bez ceny leku)

iniekcja  do-/okołostawowa (bez ceny leku)

zabieg wycięcia do 3 zmian skórnych w znieczuleniu miejscowym

zabieg wycięcia  pojedynczej zmiany ze skóry, błon śluzowych z badaniem hist-pat

zabieg nacięcia i drenażu ropnia, czyraka, zanokcicy w znieczuleniu miejscowym

opatrunek oparzeniowy

punkcja diag.-ter. j.ciała, stawu, skóry z diagnostyką cytologiczną

usunięcie zakrzepicy okołoodbytniczej w znieczuleniu miejscowym

zabieg elektrokoagulacji zmian skórnych w znieczuleniu miejscowym

zabieg elektrokoagulacji zmian błony sluzowej w znieczuleniu miejscowym (diatermia)

zabieg usuniecia wrastającego paznokcia, łożyska paznokcia, obrąbka w znieczuleniu miejscowym

zabieg usunięcia ciała obcego powierzchownego w znieczuleniu miejscowym

zabieg wycięcia odcisków

zabieg wycięcia  rozleglych zmian ze skóry, błon śluzowych z badaniem hist-pat

wymaz z antybiotykogramem

założenie buta z opaski gipsowej z materiałem

założenie buta z opaski plastikowej z materiałem

założenie longety gipsowej na kończynę dolną z materiałem

założenie longety gipsowej na kończynę górną  z materiałem

założenie opatrunku gipsowego na podudzie z materiałem

założenie opatrunku gipsowego na przedramię z materiałem

założenie opatrunku gipsowego ramiennego z materiałem

założenie opatrunku gipsowego udowego z materiałem

założenie opatrunku plastikowego na podudzie z materiałem

założenie opatrunku plastikowego na przedramię z materiałem

założenie opatrunku plastikowego ramiennego z materiałem

założenie opatrunku plastikowego typu tutor z materiałem

założenie opatrunku plastikowego udowego z materiałem

konsultacja ze zdjęciem opatrunku unieruchamiajacego

konsultacja z usunięciem szwów

konsultacja ze zmianą opatrunku

konsultacja z chirurgicznym zaopatrzeniem rany

pobranie biopsji z badaniem hist-pat(do 3 wycinków) -  w trakcie zabiegu

pobranie biopsji z badaniem hist-pat(powyżej 3 wycinków) -  w trakcie zabiegu

Diagnostyka, leczenie oraz kwalifikacja do zabiegów operacyjnych schorzeń przewodu pokarmowego, jamy brzusznej, sutków, tarczycy, naczyń obwodowych, skóry i odbytu

W ramach  Poradni Chirurgii Ogólnej wykonujemy obok konsultacji i porad lekarskich liczne zabiegi chirurgiczne, takie jak:

 • Iniekcje do- i okołostawowe leków przeciwbólowych i sterydowych
 • Elektrokoagulacja zmian miejscowych na skórze i błonie śluzowej
 • Zaopatrzenie chirurgiczne ran i oparzeń
 • Zdjęcie szwów
 • Założenie i zdjęcie opatrunku gipsowego lub plastikowego
 • Usunięcie wrastającego paznokcia, łożyska paznokcia i obrąbka
 • Usunięcie ciał obcych powierzchownych w znieczuleniu miejscowym
 • Usunięcie lub wymiana drenu lub stomii
 • Nacięcie i drenaż czyraka, zanokcicy, ropnia i zastrzału
 • Wycięcie odcisków, pojedynczych zmian ze skóry i błon śluzowych
 • Punkcje diagnostyczno-terapeutyczne jam ciała, stawów i skóry wraz z diagnostyką cytologiczną i  mikrobiologiczną
 • Pobieranie wymazów z antybiotykogramem

Oferujemy również szybką i kompleksową diagnostykę :

 • Badania laboratoryjne i mikrobiologiczne
 • Pełna diagnostyka USG
 • Badania RTG
 • Tomograf komputerowy
 • Rezonans magnetyczny
 • Diagnostyka naczyniowa żylna i tętnicza USG/Doppler
« Poradnie specjalistyczne