Chirurgia szczękowo-twarzowa

KCM Stomatologia +48 75 64 53 050, +48 536 269 002

Twój uśmiech pozostawia wiele do życzenia? Marzysz o pięknych i zdrowych zębach?

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą Chirurgii szczękowo-twarzowej

konsultacja specjalistyczna  z pantomografią

genioplastyka - korekta bródki kostnej

operacja osteoplastyczna progenii / retrogenii / laterogenii

kortykotomia szczęki Le Fort I

leczenie operacyjne neuralgii nerwu trójdzielnego

szynowanie zębów po urazie

leczenie zachowawcze (szynowanie) złamania szczęki lub żuchwy

repozycja lub reimplantacja zęba po urazie

leczenie operacyjne złamanego wyrostka zębodołowego

leczenie prostego złamania żuchwy bądź szczęki

przeszczep kości autogennej z rejonu twarzoczaszki

przeszczep kości autogennej z talerza kości biodrowej

operacja torbieli szczęki / żuchwy

operacja torbieli szczęki / żuchwy z wypełnieniem biomateriałem

operacja torbieli szczęki / żuchwy z przeszczepem kości z biodra

operacja przetoki ustno-zatokowej z operacją zatoki

operacja zatoki szczękowej

operacja radykalna torbieli szczęk z wszczepem biomateriału

podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą

podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą

zabieg Sinus Lift (podniesienie dna zatoki) z użyciem biomateriału

usunięcie zębów w warunkach bloku operacyjnego

wszczepienie implantu zygomatycznego

« Stomatologia