Chirurg stomatolog

Przeprowadzamy zabiegi chirurgiczne w oparciu o nowoczesną diagnostykę przy pomocy tomografii stożkowej 3 D:

 • Ekstrakcje - tylko wtedy, gdy inne metody leczenia są nieskuteczne
 • Ekstrakcje zębów zatrzymanych (niewyrżniętych w całości lub w części) najczęściej zębów ósmych
 • Resekcje wierzchołków korzeni zębów - w przypadku, gdy stany zapalne w okolicy wierzchołka nie goją się pomimo przeprowadzonego leczenia kanałowego
 • Podcięcie wędzidełka wargi, języka w ramach profilaktyki wad mowy i zgryzu lub leczenia periodontologicznego
 • Plastyka wyrostka szczęki lub żuchwy w przypadku trudnych warunków anatomicznych przed wykonaniem protez ruchomych
 • Odsłanianie zatrzymanych zębów podczas leczenia ortodontycznego
 • Implantacje w celu uzupełnienia braków zębowych
 • Kiretaż zamknięty i otwarty przy głębokich kieszonkach przyzębnych
 • Regeneracja kostna po specjalistycznej konsultacji przeprowadzonej przez lekarza periodontologa
 • Gingivoplastyka - plastyka dziąsła
 • Hemisekcja
 • Leczenie zachowawcze neuralgii nerwu trójdzielnego
 • Nacięcie wewnątrz i zewnątrzustne oraz płukanie ropnia
 • Odbarczanie torbieli
 • Odsłanianie korony zęba
 • Płukanie zębodołu
 • Szycie chirurgiczne
 • Wycinanie kaptura dziąsłowego i zmian skórnych/tkanek
 • Wyłyżeczkowanie zębodołu
« Stomatologia