Punkt Szczepień

Szczepionki – to preparaty pochodzenia biologicznego, zawierające żywe, o osłabionej zjadliwości lub zabite drobnoustroje chorobotwórcze lub fragmenty ich struktury, czy metabolity; stosowane w celu wywołania odpowiedzi immunologicznej (odporności poszczepiennej – sztucznej czynnej).

Oferujemy szczepienia przeciw:

 • Tężcowi (szczepionka i surowica)
 • Durowi brzusznemu
 • Grypie
 • Kleszczowemu zapaleniu mózgu
 • Meningokowemu zapaleniu opon mózgowych grupy C
 • Pneumokokowemu zapaleniu płuc
 • Poliomielitis
 • Rakowi szyjki macicy
 • Tężcowi i błonicy dla dorosłych
 • Zapaleniu wątroby typu A
 • Zapaleniu wątroby typu B
 • Zapaleniu wątroby typu A i B

Zgodne z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia prowadzimy konsultacje dotyczące szczepień obowiązkowych i szczepień zalecanych zagranicą.

« Oferta